Informatica.CAT
Informatica.cat es un bloc sobre informàtica on es tracta temes d'interès... 
Noticies

La CODDII demana convertir l’Informàtica en una matèria troncal amb contingut

El mercat laboral demanda majors coneixements d’informàtica
By , on 1 de setembre de 2014

pc

La Conferència de Directors i Degans d’Escoles d’Enginyeria Informàtica (CODDII) reclama al Govern que la Informàtica es converteixi en assignatura troncal en l’Educació Secundària i Batxillerat. L’organització ha presentat un document al Ministeri d’Educació on es plantegen unes esmenes i propostes sobre l’assignatura d’Informàtica al Projecte de Reial decret pel qual s’estableix el currículum bàsic de l’Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat.

L’organització CODDII ha exposat que matèria hauria de comptar amb estructura i continguts concrets orientats al pensament computacional, de tal forma que doti als alumnes dels fonaments necessaris per comprendre què són i com funcionen els ordinadors i els programes i aplicacions que fan que el món d’avui dia funcioni. E el document, la CODDII expressa que la formació en Tecnologia ha de ser cursada per tots els estudiants de l’Educació Secundària Obligatòria, donada la importància que té aquesta disciplina en el desenvolupament socioeconòmic nacional.

Tanmateix, destaquen que en el projecte de Reial decret, les referències a les TIC estan molt centrades que els alumnes adquireixin competències relacionades amb l’ús de les mateixes. No obstant això, considera que, a més d’aquestes competències bàsiques en l’ús de les noves tecnologies, és molt important que es potenciï l’ús de la Informàtica com a eina per a la construcció dels sistemes i les eines informàtiques ja que es una de les demandes del mercat laboral.

En concret, la CODDII veu necessari donar més protagonisme als aspectes que fomentin el pensament computacional (per exemple, la programació d’ordinadors), al que considera una eina per millorar les habilitats dels alumnes quant a la creativitat i a la resolució de problemes. Així doncs, una assignatura d’informàtica no proporcionaria només coneixements en aquest camp sinó que ajudaria a millorar els resultats en altres matèries com la Física o les Matemàtiques.

La CODDII valora molt positivament la importància que es dóna en el Projecte a la consideració dels aspectes científics, tecnològics i digitals com a part de les set competències clau. No obstant això, considera que en el currículum educatiu de la LOMCE per a primària i secundària es desentén aquesta prioritat en els currículums. Les queixes es centren en que la Informàtica es planteja com una matèria orientada a l’ús de la tecnologia (alfabetització digital) i apareix com a assignatura complementària, per la qual cosa no tots els alumnes l’arribaran a cursar.

Aquests dos punts són els principals retrets que fa l’organització a la nova llei educativa en matèria d’informàtica i noves tecnologies. La CODDII considera que l’estudi de la Informàtica, a més de pretendre l’alfabetització digital dels estudiants de Primària i Secundaria, ha d’introduir-se com una ciència que és fonamental conèixer per estar preparats per a les ocupacions del segle XXI i la societat de la informació.
Per això, la CODDII considera arribat el moment que, igual que altres països avançats, la Informàtica es converteixi en matèria troncal i es defineixi com una assignatura amb estructura i continguts concrets orientada al pensament computacional i que doti als alumnes dels fonaments necessaris per comprendre què són i com funcionen els ordinadors i els programes i aplicacions que fan que el món d’avui dia funcioni.
Una matèria com aquesta, conclou la CODDII en el document registrat en el Ministeri d’Educació, contribueix a més al desenvolupament de les competències en creativitat i resolució de problemes i permetrà als alumnes, i per tant al propi país, afrontar els desafiaments futurs d’un món globalitzat que es basarà en la Informàtica. Una necessitat que ha sabut captar el Ministeri d’Educació però que no ha sabut plasmar d’acord al punt de vista de l’organització de professionals d’aquest camp.

Una organització que agrupa als acadèmics del sector
La CODDII està constituïda pels responsables de les escoles i facultats que imparteixen estudis conduents a les titulacions d’Enginyeria en Informàtica a Espanya, tant públiques com a privades. Es va crear en 1997 com a fòrum de col•laboració, debat i intercanvi entre les diferents escoles i facultats, aconseguint una màxima presència en incorporar a la pràctica totalitat dels actors implicats en l’educació universitària d’informàtica.

Des de la seva constitució, aquesta organització es reuneix, com a mínim, anualment i amb major freqüència quan els temes ho han requerit. En aquesta ocasió, el tema més important tractat per l’organització ha sigut la Llei de Millora de la Qualitat Educativa. La normativa recull la importància de les noves tecnologies a la societat i el gran pes d’aquestes en el mercat laboral, tanmateix no ha sabut donar una resposta adequada per implantar aquestes exigències en l’ensenyament.

Imatge: Phil Manker

Comment | Trackbacks Closed.

Comments of “La CODDII demana convertir l’Informàtica en una matèria troncal amb contingut”

While there have been no comments.

Leave a comment

 

 

 


 

Sections

© Copyright 2019, Blogestudio. Red de blogs, SEO and Webs 2.0

Powered by WordPress

Creative Commons - Some Rights Reserved
 
Un proyecto realizado por Blogestudio