Informatica.CAT
Informatica.cat es un bloc sobre informàtica on es tracta temes d'interès... 
Software, Tutorial

Una ullada al editor Vi

By , on 11 de agost de 2007

Aquest es un tutorial introductori a l’editor de text per excelència en els sistemas Unix, extret de DevShed i traduït per la meva persona. Així que si voleu saber alguna cosa del Vi i aprendre el seu us continueu llegint.

Una ullada al editor VI

Vi es un editor de text ampliament usat amb els sistemes operatius UNIX. L’autor ha tingut l’oportunitat d’utilitzar aquest editor en sistemes Solaris i Linux. En aquest article aprendrem como fer servir l’editor VI.

VI es quasi el mateix a Linux i a Solaris. La principal diferència son les tecles de “fletxes”. Als sistemes basats en UNIX s’ha d’utilitzar les tecles h, j, k and l per esquerra, abaix, amunt i dreta per moure’s. Però al Linux, podem fer servir les fletxes normals.

Al Solaris OS, si fas servir les fletxes mentre edites veuràs un resultat no desitjat si no tens aquestes tecles ben maoejades. A vegades això mostra l’error “Terminal too wide” si el teu terminal es més gran que el típic 1024 x 768.

Obrir un nou fitxer/obrir un fitxer per editar: Per obrir un nou fitxer simplement fes la següent comanda:

vi newfile.txt

Aquesta comanda obrirà l’editor VI amb un nou fitxer anomenat newfile.txt al directori actual. Si ja hi había un fitxer amb el mateix nom al directori actual, aleshores s’obrirà el ja existent per editar-lo.

Una ullada al editor VI – Guardar y Tancar un fitxer

Usa :w per guardar el contingut i :q per sortir. Aquí pots veure algunes combinacions.

:w

Guarda el fitxer actual però no surt

:w file

Guarda el contingut actual com a fitxer file pero no surt

:n,mw file

Guarda les linies n a m al fitxer indicat

:n,mw >>file

Guarda les linies n a m al final del fitxer indicat

:q

Surt de VI i avisa si cal que grabis

:q!

Surt de VI sense guardar

ZZ or :wq

Guarda i surt del VI

VI te dos modes; un és el mode comanda i l’altre el mode edició. Per canviar al mode edició cal prèmer la tecla i (insertar) o a (afegir). Prem la tecla ESC per canviar al mode comanda.

Inserir texts: Fes i, I, a, A, o o O per insertar com es descriu a la següent taula.

i

Inserir abans del cursor

I

Inserir abans de la linia

a

Afegir després del cursor

A

Afegir després de la linia

o

Obrir una nova linia després de la actual

O

Obrir una nova linia abans de la actual

Una ullada al editor VI- Moure el cursor

Per moure el teu cursor per l’editor VI cal fer servir les següents comandes (compte, que la llista es llarga!).

h

Cap a l’esquerra

j

Cap abaix

k

Cap amunt

l

Cap a la dreta

w

A la següent paraula

W

A la següent paraula delimitar per blank

b

A l’inici de la paraula

B

A l’inici de la paraula delimitada per blank

^

Al primer caracter no-blanc de la linia actual

+

Al primer caracter de la següent linia

Al primer caracter no-blanc de la linia anterior

e

Cap al final de la paraula

E

Al final de la paraula delimitada per blanc

(

Moure cap enrera una frase

)

Moure cap endevant una frase

{

Moure un paràgraf cap enrera

}

Moure un paràgraf cap endevant

0 or |

Moure al començament de la linia

$

Moure al final de la linia

:n

Moure a la fila n

Per saltar cap a l’inici del document fes servir [[, i ]] per anar al final del document.

Esborrar texts: per esborrar contingut cal fer servir les tecles d y x. Utilitza x per eliminar el caracter posicionat a la dreta del cursor. La tecla d es fa servir per esborrar en combinant-la amb els operadors anteriors. Per exemple, per esborrar una paraula utilitza dw (següent paraula). Esborrar es básicament tallar, per tant pots pegar el contingut que esborris. A continuació algunes de les comandes per eliminar.

x

Esborrar el caracter de la dreta del cursor

nx

Esborra n caracters començant en l’actual; si no poses la "n" només esborra el caracter actual

X

Esborra el caracter de l’esquerra

nX

Esborra els n caracters previs; sense la "n" només esborra l’actual

D

Esborra fins al final de la linia

D$

Esborra des del cursor fins al final de la linia

dd or :d

Esborra la linia actual

ndw

Esborra les següents n paraules des de l’actual

ndb

Esborra les n paraules prèvies desde l’actual

ndd

Esborra n linies començant a la linia actual

:n,md

Esborra les linies des de la n fins a la m

Trucs: Pots editar múltiples linies millor si coneixes els números d’aquestes. Per mostrar els números de les linies utilitza la següent comanda.

:set nu

Per exemple, per anar a la linia 5 fes :5

Una ullada al editor VI – Desfer

Utilitza u per desfer l’última comanda. Per desfer l’últim editat utilitza U.

Trucs: Per fer l’últim canvi fes . (punt).

Copiar i pegar: Pots pegar el contingut esborrat, doncs els continguts esborrats es mantenen en un buffer. Utilitzar p per pegar. Fes yy per copiar la linia actual o :y, i utilitza yw per copiar els continguts del buffer. Pots fer servir yyp per copiar i pegar la linia actual. Fes p per posar els continguts del buffer després de la posición o de la linia. Fes P per posar els continguts del bufer abans de la posició o de la linia.

Pots copiar el contingut en diferents buffers des del a al z, i també pots pegar des d’aquests buffers indicant el buffer abans de fer la comanda de pegar com (a-z)p o (a-z)P. Els buffers “anomenats” s’han d’especificar abans de fer qualsevol eliminació, canvi, còpia o pegat. El prefixe general és de la forma “c on c és qualsevol caracter en minúscules”. Per exemple, adw esborra una paraula del buffer a. Aquest el pots posar una altre cop al text amb l’apropiat ap.

Buscar:Fes / per buscar cap endevant i utilitza ? per buscar cap enrera. A continuació uns exemples.

/str

busca “str” cap endevant

?str

busca “str” cap enrera

Bé, i això es tot. Disculpeu la traducció :P

Comment | Trackbacks Closed.

Comments of “Una ullada al editor Vi”

While there have been no comments.

Leave a comment

 

 

 


 

Sections

© Copyright 2019, Blogestudio. Red de blogs, SEO and Webs 2.0

Powered by WordPress

Creative Commons - Some Rights Reserved
 
Un proyecto realizado por Blogestudio